Nathalie Moons
Evergem, Psychologen & psychotherapeuten, Wondelgem
Evergem - Wondelgem
 

Ik ben Nathalie Moons en ik ben klinisch psycholoog.
Als psycholoog specialiseerde ik mij in “Levensloop- en ontwikkelingspsychologie”.
Hierbij wordt de psychologische ontwikkeling bestudeerd vanaf de geboorte, via kleutertijd, lagere schooltijd, puberteit, adolescentie tot de volwassenheid. De ontwikkeling is een levenslang proces dat beïnvloed wordt door zowel interne (zoals persoonlijkheid) als externe factoren (gebeurtenissen die je in jouw leven meemaakt zoals een overlijden).

Vanuit mijn opleiding richt ik mij op het individuele ontwikkelingsproces en kijk ik hoe jouw levensgeschiedenis en andere (sociale, culturele, biologische, cognitieve,…) factoren jouw leven kleuren en richting geven. Eén van mijn taken is om jou meer inzicht te laten krijgen in jouw persoonlijke ontwikkeling en de onderlinge relaties met jouw partner, kinderen,… Op basis daarvan gaan we samen op zoek naar de persoonlijke krachten en vaardigheden die je nodig hebt om de draad weer op te pikken en problemen het hoofd te bieden.

Ik hecht veel belang aan mijn professionele groei. Om mijn ervaring en kennis als psycholoog up-to-date te houden, neem ik deel aan inter- en supervisie, uitwisseling met collega’s en permanente vormingen (seminaries, workshops, therapieopleidingen, enz.). Daarnaast ben ik lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), Als klinisch psycholoog ben ik erkend en geregistreerd bij de psychologencommissie (erkenningsnummer 872115326). Daardoor ben ik gebonden aan het beroepsgeheim en de ethische code van psychologen.