Indexering van het logopedisch honorarium

Voor u wijzigt er niets

Vanaf 1 november 2020 indexeert de het logopedisch honorarium. De kost voor een logopedisch sessie is vanaf dan 28,04 euro (voor 30min) en 56,32 euro (voor 60min). Toch verandert er voor u niets de terugbetalingstarieven indexeren namelijk mee. Door onze derdebetalersrgeling blijft uw aandeel hierdoor 5,50 euro per halfuur (2 euro voor wie verhoogde tegemoetkoming geniet bij zijn ziekenfonds) zoals u reeds gewoon bent.

Uw beroepsvereniging voor logopedisten (VVL) werkt sinds het bestaan van de RIZIV-overeenkomstencommissie voor logopedie aan de verbetering van de beroepsuitoefening voor de logopedist en de patiënten.

Vanaf 1 november eerstkomend stijgt het honorarium naar € 28,04. Bovendien blijft dit honorarium verder gegarandeerd met een indexatie op 1 januari 2021. Het remgeld blijft ongewijzigd. Voor sessies binnen verplichte verzekering betaalt u als  patiënt dus niets extra.