Logopedie in corona

Laatste update: 31 oktober 2020 om 13u00

Telelogopedie

Logopedie zonder fysiek contact

In april keurde de federale regering telelogopedie goed. Dit betekent dat online logopedie volgens dezelfde terugbetaling mogelijk is. Dit systeem is met succes reeds enkele maanden in gebruik binnen onze praktijk. Kinderen die zich niet kunnen verplaatsen, ziek zijn of een vermoeden van een COVID-besmetting hebben, kunnen op deze manier even kwalitatief opgevolgd worden.

Logopedie op school

Tijdens en op school

De minister bevestigt dat hij het belangrijk vindt dat ook in moeilijke tijden de leerlingen maximaal ondersteund worden. Wanneer dit dient te gebeuren door externen zoals een logopedist(e), moet dit in alle kleurcodes mogelijk blijven.

Praktijk aanpassingen

Logopedie met fysiek contact

Elke praktijk is uitgerust volgens de corona-voorschriften. In de wachtzalen kan afstand gehouden worden, in therapieruimtes is een plexiglas voorzien, overal is ontsmettende handgel beschikbaar. Bovendien zijn er vaste ontsmettingsmomenten voorzien in de roosters van alle collega’s. Zo vangt uw steeds uw therapie aan in een veilige, ontsmette omgeving.

Graag danken wij ook Live Schoonmaak voor de extra schoonmaakmomenten om de praktijk goed te reinigen.

Vragen, opmerkingen, voorstellen?

We houden van uw feedback