Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content

Je ontvangt je factuur normaal gezien halverwege de maand.
U ontvangt deze standaard per e-mail en per sms.

Je dient je factuur te betalen binnen de 30 dagen na verzendingsdatum. Indien je factuur niet betaald is binnen die termijn, is er zonder ingebrekestelling en rechtens een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 10 %, met een minimum van 5,50 euro.

Conventietarief

Tweejaarlijks sluiten overheid, therapeuten en ziekenfondsen een conventie (of akkoord) af over de officiële erelonen van de therapeuten. Vermits het beroep van therapeut een vrij beroep is, kan elke therapeut kiezen of hij deze conventie wel of niet aanvaardt.

Al onze therapeuten zijn geconfectioneerd. Hierdoor is de kostprijs van de behandeling vastgelegd voor de overheid en dient deze precies nageleefd te worden. Door geconvenieerd te zijn zorgen onze therapeuten ervoor dat u als patiënt het laagste en meest interessante prijs betaald in functie van de terugbetaling van uw ziekenfonds.

Derdebetalerssyssteem

Wij hanteren standaard het derdebetalerssysteem.

Indien u terugbetalingsgoedkeurting krijgt van uw ziekenfonds (standaardwerking) betaald u slechts 5,50 euro per halfuur therapie. Het verzekerd gedeelte betaald uw ziekenfonds rechtstreeks aan ons uit. Zo houden we uw factuur zo laag mogelijk.

De derdebetalersregeling betekent dat de zorgverlener of verzorgingsinstelling de tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering rechtstreeks van het ziekenfonds ontvangt. De patiënt betaalt enkel het eventuele remgeld.

Deze regeling maakt zorg beter toegankelijk voor iedereen. Personen die zich tijdelijk in een kwetsbare situatie bevinden of een laag inkomen hebben, kunnen er gebruik van maken.

Meer info https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/informatie-algemeen/Paginas/derdebetalersregeling-zorgverlener.aspx#.XSxRSLKAyfA