Begeleidingsfase

Indien gewenst starten we direct na het adviesgesprek begeleiding op voor uw kind. Hierin werken we altijd met vier pijlers: het kind, de therapeut, de ouders en de school.

Indien mogelijk, een gesprek met de school van uw kind. Op uw vraag of op vraag van de school zelf, kan de begeleidende therapeut aanwezig zijn op externe overlegmomenten over uw kind.