Testonderzoek

Afhankelijk van de aard van de moeilijkheden zal één van de medewerkers, in de meest aanleunende discipline, tot dossiercoördinator aangesteld worden. Hij of zij zal uw aanspreekpunt blijven. Tijdens deze fase worden de meest noodzakelijke testen afgenomen. Deze fase is erg belangrijk om:

  • Een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden en moeilijkheden van uw kind;
  • Een gericht begeleidingsplan op te kunnen stellen;
  • Voldoende gestandaardiseerde en genormeerde gegevens te hebben om voor sommige disciplines een tegemoetkomingserkenning bij uw ziekenfonds aan te vragen.