Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content

Wat is ergotherapie?

Logopedie is een ambulante revalidatie in de gezondheidszorg en in het onderwijs.

De logopedist houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Logopedisten zorgen ook voor oudercursussen in groep of individuele ouderbegeleiding.

Logopedie houdt ook in: hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunde communicatiesystemen.

Het beroep van ergotherapeut gebeurt weinig buiten een medische setting zoals een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Daarom is er een verschil in terugbetaalde zittingen en niet-terugbetaalde zittingen. In de toekomst zal hierin ongetwijfeld nog veel veranderen en wij raden u ook aan uw ziekenfonds te contacteren om te vragen naar uw ledenvoordeel of uw hospitalisatiepolis na te kijken op vlak van extra tegemoetkomingen. Ook bieden sommige werkgevers u extra voordelen aan.

 

Zonder terugbetaling

Doordat de meeste behandelingen van de ergotherapeut nog niet binnen de terugbetaling van het RIZIV vallen, wordt er voor een ergotherapiesessie zonder terugbetaling in onze praktijk met een lager tarief gewerkt dan de honoraria vooropgesteld door het RIZIV.

Naargelang de mogelijkheden en de noden van de cliënt zullen therapiesessies opgedeeld worden in sessies van 30 minuten of van 60 minuten.

De ergotherapiesessies zonder terugbetaling gaan meestal door in de praktijk. Indien thuisbehandeling noodzakelijk is, zal er een verplaatsingsvergoeding gevraagd worden bovenop het verminderde tarief zonder terugbetaling.

Als er een observatiebilan of eindbilan opgesteld dient te worden voor derden, is het mogelijk dit te bespreken met de ergotherapeut.

Als u concrete informatie wenst in verband met het tarief voor ergotherapie zonder terugbetaling, aarzel dan niet om het contactformulier in te vullen of even telefonisch contact op te nemen.

 

Met terugbetaling

Voorwaarden voor terugbetaling:

  • De cliënt heeft een volledig programma afgerond in een revalidatiecentrum erkend door het RIZV;
  • Ergotherapie wordt uitgevoerd in de normale leefomgeving van de cliënt
  • op voorschrift van de revalidatiearts.

 

Wat moet vermeld worden op het voorschrift:

  • identiteit en gegevens van de cliënt;
  • identiteit van de voorschrijvende geneesheer en van het revalidatiecentrum;
  • type van de voorgeschreven verstrekking;
  • vermelding van de einddatum van het revalidatieprogramma of de verwachte einddatum;
  • de beschrijving van de aandoening waaraan de cliënt lijdt;
  • de beschrijving van de daaraan verbonden problematische gevolgen op het vlak van de zelfredzaamheid.

 

Voor de verstrekking met nomenclatuurnummers 784291 of 784302 (observatiebilan) moet een specifiek voorschrift worden opgesteld. Voor andere verstrekkingen (functionele training of advies-/opleidingssessie) die een voorschrift vereisen mag één enkel voorschrift worden opgesteld.

 

Honoraria ergotherapie

De honoraria gelden voor ergotherapeuten die door het RIZIV erkend zijn. Onze ergotherapeute is eveneens geconventioneerd en heeft een RIZIV-erkenning.

Sommige mensen met een laag inkomen of WIGW-statuut hebben recht op verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald.

 

(bedragen van toepassing sinds 1 januari 2013)

CodePrestatieHonorariumNormale tegemoetkomingVerhoogde tegemoetkoming
784291-784302Onderzoek van de functioneringsmogelijkheden en – beperkingen157,32117,99141,59
784313Oefensessie, bv. training om orthesen, prothesen of technische hulpmiddelen te leren gebruiken138,08103,56124,28
784335Informatie-, advies- en opleidingssessie van min. 60 minuten48,3236,2443,49
784350Eindrapport voor de geneesheer-specialist in revalidatie en de behandelende huisarts76,9457,7169,25

 

Opgelet: De meeste hospitalisatieverzekeringen betalen het remgeld terug. Kijk zeker de polis na!