Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content

Wat is ergotherapie?

Logopedie is een ambulante revalidatie in de gezondheidszorg en in het onderwijs.

De logopedist houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Logopedisten zorgen ook voor oudercursussen in groep of individuele ouderbegeleiding.

Logopedie houdt ook in: hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunde communicatiesystemen.

Hand – en pols revalidatie spitst zich toe op de behandeling van aandoeningen van de hand, de pols of de elleboog, al dan niet na een operatie.

Een behandeling heeft als doel de pijn zo veel mogelijk te reduceren en de juiste houdingen en bewegingen opnieuw aan te leren.

Tijdens onze revalidatie zetten we in op innovatieve technieken waarbij evidence based therapie op maat van iedere revalidant wordt aangeboden.

Samen met uw revalidatiearts wordt de progressie opgevolgd met als doelstelling een socio-professionele re-integratie.

Elke keer als onze zoon naar huis kwam met een toets of huistaak stond er bovenaan: Slordig! Netter werken!” Zowel onze zoon als wij werden er moedeloos van. Wanneer we bij de leerkracht raad vroegen, kregen we als antwoord dat hij zich maar meer moest inzetten. Daarmee kwamen we geen stap verder. We zaten met de handen in het haar. Onze zoon wilde wel, maar wist niet hoe en waar te beginnen.
Onze zoon, die linkshandig is, had steeds hoofdpijn en pijn in de schouder bij het schrijven. Ook zijn hand bleek na een tijdje schrijven bijna gevoelloos te worden. De ergotherapeut heeft onze zoon geholpen om niet meer met een gehoekte hand te schrijven. De klachten zijn verdwenen.

Bovenstaande voorbeelden geven aan dat er meestal al een tijdje een probleem is, maar dat het niet vanzelfsprekend is om de stap naar externe hulp te zetten. Omgekeerd is ook waar. Soms krijg je als ouder het signaal dat de pengreep fout is en blijkt na ons eerste gesprek dat er helemaal geen probleem is. Er bestaan namelijk verschillende aanvaardbare grepen. Indien het voor een kind moeilijk wordt om te schrijven of indien er signalen komen vanuit de school, kan overwogen worden om een test af te nemen. Zo kan beoordeeld worden of therapie noodzakelijk is. Er kunnen ook problemen zijn met schrijftempo. Een kind kan te traag schrijven in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Om toch bij te benen begint een kind slordig of onleesbaar te schrijven en raakt het gedemotiveerd. Schrijven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met oefening en haalbare doelen kan het probleem opgelost worden. Door middel van spel en door handig in te spelen op de interesses van een kind, proberen we het plezier van het schrijven terug te vinden. Soms wordt er gekozen voor een schrijfhulpmiddel, maar dit is meestal maar tijdelijk. Schrijfhulpmiddelen worden ook niet zomaar ingezet. Hier gaat eerst een observatie aan vooraf en enkel wanneer we ervan overtuigd zijn dat deze een belangrijke meerwaarde heeft, wordt voor een schrijfhulpmiddel geopteerd.

 

Het is zinvol om hulp in te schakelen als:

  • er teveel of juist te weinig druk op het potlood of de pen wordt gezet;
  • het geschrift onleesbaar is;
  • het geschrift slordig is met veel doorhalingen en verbeteringen;
  • onregelmatig letterverloop, afstand tussen letters en woorden zijn te breed of juist te kort op elkaar;
  • de pengreep het schrijven bemoeilijkt;
  • de letters en letterverbindingen onvoldoende gekend zijn;
  • het schrijftempo traag is, waardoor er problemen zijn op school;
  • de kinderen moeite hebben met de zithouding;
  • er geklaagd wordt van pijn in vingers, handen, schouders, rug of nek.

Kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie of zelfs dyslexie hebben het vaak heel moeilijk om te schrijven. De schrijfmotoriek schiet tekort en hoewel ze wel weten wat ze zouden willen schrijven, krijgen ze hun gedachten maar moeilijk op papier. Werken op een computer zou een hulp kunnen zijn, maar daarvoor moeten ze kunnen typen!

2Hands4Kids heeft een unieke aanpak, waardoor het voor kinderen met handvaardigheidsproblemen gemakkelijker wordt om blind te leren typen. Om het typen zo goed mogelijk te integreren worden alle leerkanalen (auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen en redeneren) gelijktijdig aangesproken. Er wordt gewerkt met kleurtjes, met figuurtjes, met verhaaltjes, spelletjes, invuloefeningen, denkoefeningen…