Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content

Wat is ergotherapie?

Logopedie is een ambulante revalidatie in de gezondheidszorg en in het onderwijs.

De logopedist houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Logopedisten zorgen ook voor oudercursussen in groep of individuele ouderbegeleiding.

Logopedie houdt ook in: hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunde communicatiesystemen.

Hand – en pols revalidatie spitst zich toe op de behandeling van aandoeningen van de hand, de pols of de elleboog, al dan niet na een operatie.

Een behandeling heeft als doel de pijn zo veel mogelijk te reduceren en de juiste houdingen en bewegingen opnieuw aan te leren.

Tijdens onze revalidatie zetten we in op innovatieve technieken waarbij evidence based therapie op maat van iedere revalidant wordt aangeboden.

Samen met uw revalidatiearts wordt de progressie opgevolgd met als doelstelling een socio-professionele re-integratie.

Schrijven is voor alle kinderen en volwassenen wereldwijd een vaardigheid die hen in staat stelt te communiceren. Ondanks de toename van het gebruik van de computer is schrijven en leren nog steeds actueel. Het schrijven is op school ondersteunend bij andere leerdomeinen, zoals bij taal en rekenen. En schrijfprobleem kan ook een negatief effect hebben op deze leervakken en op het zelfbeeld van een kind.

Signalen voor schrijfproblemen:

  • Grote variabiliteit in snelheid en nauwkeurigheid tijdens het schrijven
  • Moeilijk aanpassen in veranderingen van de taak eisen
  • Moeite met het leren van de juiste beweging, de juiste positie en de juiste ruimtelijke kenmerken van een letter
  • Klachten van pijn en vermoeidheid bij schrijven
  • Moeite met focussen op de schrijftaak

Bron: KNGF richtlijn: motorische schrijfproblemen bij kinderen

Afhankelijk van het probleem gaan we hier in therapie mee aan de slag aan de hand van schrijfprogramma’s, schrijfhulpmiddelen enzovoort. De communicatie met de school/juf is hierbij van groot belang.

Kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie of zelfs dyslexie hebben het vaak heel moeilijk om te schrijven. De schrijfmotoriek schiet tekort en hoewel ze wel weten wat ze zouden willen schrijven, krijgen ze hun gedachten maar moeilijk op papier. Werken op een computer zou een hulp kunnen zijn, maar daarvoor moeten ze kunnen typen!

2Hands4Kids heeft een unieke aanpak, waardoor het voor kinderen met handvaardigheidsproblemen gemakkelijker wordt om blind te leren typen. Om het typen zo goed mogelijk te integreren worden alle leerkanalen (auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen en redeneren) gelijktijdig aangesproken. Er wordt gewerkt met kleurtjes, met figuurtjes, met verhaaltjes, spelletjes, invuloefeningen, denkoefeningen…