Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content

Wat is logopedie?

Logopedie is een ambulante revalidatie in de gezondheidszorg en in het onderwijs.

De logopedist houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Logopedisten zorgen ook voor oudercursussen in groep of individuele ouderbegeleiding.

Logopedie houdt ook in: hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunde communicatiesystemen.

Het aanmeldverloop

 • Aanmelding

  Voor een afspraak kan u gebruik maken van het online planning systeem, per e-mail of telefonisch op 09 352 00 10

 • Logopedisch spreekuur

  Tijdens dit eerste verkennend gesprek zetten we uw vragen en onze mogelijkheden op een rijtje. Breng zeker alle verslagen mee die u heeft over uw kind. Zo kunnen we zo snel mogelijk een beeld vormen van de knelpunten die er zijn.

 • Screening

  Tijdens een korte screening nemen we enkele kleine testjes of opdrachten af bij uw kind. Zo kunnen wij snel inschatten op welke leer- of ontwikkelingsterreinen de problemen gesitueerd zijn. Hierdoor kunnen wij het testonderzoek zo efficiënt mogelijk plannen en uitvoeren.

 • Testonderzoek

  Afhankelijk van de aard van de moeilijkheden zal één van de medewerkers, in de meest aanleunende discipline, tot dossiercoördinator aangesteld worden. Hij of zij zal uw aanspreekpunt blijven. Tijdens deze fase worden de meest noodzakelijke testen afgenomen. Deze fase is erg belangrijk om: Een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden en moeilijkheden van uw…Lees meer

 • Scoring en teamoverleg

  Deze fase gebeurt voor u achter de schermen. We zetten alle gegevens op een rijtje en bespreken waar nodig alles op één van onze teamvergaderingen. Zo kunnen alle disciplines bijdragen tot het advies.

 • Verslaggeving

  U krijgt een zeer uitgebreid verslag mee van het onderzoek van uw kind. Hierin kan u niet alleen de scores vinden, maar ook alle observaties en de conclusies. Zo heeft u alle vrijheid om desgewenst in uw eigen regio, op basis van onze gegevens, een begeleiding op te starten.

 • Adviesgesprek

  We ronden de testfase af in een adviesgesprek. Hierin lichten we het hele onderzoek en onze bevindingen en adviezen toe.

 • Begeleidingsfase

  Indien gewenst starten we direct na het adviesgesprek begeleiding op voor uw kind. Hierin werken we altijd met vier pijlers: het kind, de therapeut, de ouders en de school. Indien mogelijk, een gesprek met de school van uw kind. Op uw vraag of op vraag van de school zelf, kan de begeleidende therapeut aanwezig zijn op externe…Lees meer

 • Evaluatie

  Elke sessie wordt kort met u besproken. Waar nodig krijgt u richtlijnen mee om thuis met uw kind verder te oefenen. Op regelmatige tijdstippen herevalueren we de begeleidingsdoelstellingen en de vorderingen van uw kind. Op uw vraag kan dit meermaals gebeuren.