Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content

Wat is logopedie?

Logopedie is een ambulante revalidatie in de gezondheidszorg en in het onderwijs.

De logopedist houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Logopedisten zorgen ook voor oudercursussen in groep of individuele ouderbegeleiding.

Logopedie houdt ook in: hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunde communicatiesystemen.

Het logopedisch honorarium

Wij hanteren standaard het derdebetalerssysteem.

Indien u terugbetalingsgoedkeurting krijgt van uw ziekenfonds (standaardwerking) betaald u slechts 5,50 euro per halfuur therapie. Het verzekerd gedeelte betaald uw ziekenfonds rechtstreeks aan ons uit. Zo houden we uw factuur zo laag mogelijk.

Alle logopedisten bij Meditas hanteren het conventietarief, bepaald door het RIZIV. Dit wil zeggen dat u steeds kan genieten van een zo groot mogelijke terugbetaling volgens de voorziene tarieven van de ziekenfondsen. In veel gevallen biedt het ziekenfonds waarbij u lid bent extra voordelen indien uw logopedische problematiek niet aan de voorwaarden van terugbetaling via de verplichte verzekering voldoet. Zo kan u toch nog van een financiële tegemoetkoming genieten. U kan dit steeds navragen bij ons of bij uw ziekenfonds.

Derdebetaler

De derdebetalersregeling betekent dat de zorgverlener of verzorgingsinstelling de tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering rechtstreeks van het ziekenfonds ontvangt. De patiënt betaalt enkel het eventuele remgeld.

Deze regeling maakt zorg beter toegankelijk voor iedereen. Personen die zich tijdelijk in een kwetsbare situatie bevinden of een laag inkomen hebben, kunnen er gebruik van maken.

Meer info https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/informatie-algemeen/Paginas/derdebetalersregeling-zorgverlener.aspx#.XSxRSLKAyfA