Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content

Wat is podoloog?

Een professionele podoloog voert eerst een grondige anamnese uit waarbij naast de algemene gegevens de huidige klacht met bijhorende voorgeschiedenis worden geïnventariseerd. Uiteindelijk is het de bedoeling om, uit de anamnese, de hulpvraag van de patiënt in kaart te brengen. Vervolgens wordt altijd een klinisch onderzoek uitgevoerd om de diagnose van de verwijzende arts te specificeren, meestal gevolgd door een volledig biomechanisch onderzoek. Dit houdt in dat standen van botstukken ten opzichte van elkaar worden gemeten in een onbelaste en belaste situatie. Daarnaast wordt kwalitatief bekeken hoe het bewegingspatroon van een patiënt eruit ziet, via videoanalyse.
Bewegingspatronen kunnen echter ook kwantitatief in kaart worden gebracht door gebruik te maken van systemen voor twee- en driedimensionale bewegingsanalyse of voor plantaire drukken. De resultaten van het klinisch onderzoek, gekoppeld aan de vaststellingen van het biomechanisch onderzoek, zullen aangeven of de voorliggende hulpvraag een indicatie is voor een mogelijke behandeling door een professionele podoloog. Sommige consultaties zullen dus enkel aan behandeling gewijd zijn. Er wordt steeds verwacht dat de professionele podoloog een verslag stuurt naar de verwijzende arts.
De podoloog werkt in bepaalde gevallen op voorschrift of in aanwezigheid van een arts.
Tot de mogelijke podologische behandelingsmethoden horen taping en bandageren, het verwijderen van eelt, het corrigeren van afwijkingen van de nagelplaat, het verzorgen van een wonde, het maken van ontlastende of corrigerende silicone orthesen, het maken van podologische zolen, het screenen en het geven van advies en educatie. Zowel kinderen als volwassenen als sporters kunnen terecht bij een professionele podoloog. Maar ook bij systemische aandoeningen zoals reuma, diabetes, neurologische aandoeningen als bindweefselziektes heeft de professionele podoloog een duidelijke meerwaarde.