Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content

Wat is eerstelijnspsychologie?

`Eerstelijns` wil zeggen dat u, net als bij de huisarts, zelf kunt bellen voor een afspraak. U vindt een eerstelijnspsycholoog vaak dichtbij huis. De eerstelijnspsycholoog is er voor volwassenen, jongeren en kinderen. Wanneer een verzekering de kosten van een eerstelijnspsycholoog vergoedt, heb je een doorverwijzing van de huisarts nodig. Een eerstelijnspsycholoog gebruikt meestal een kortdurende behandeling (ca. 10 sessies) en werkt voornamelijk probleemgericht. Ook zijn ze niet gespecialiseerd in één specifieke richting.

Lees verder

De centrale elementen die we in deze definities terugvinden zijn:

 • Doelstelling is het verhogen van de zelfredzaamheid en autonomie van de patiënt;
 • Vrij consulteerbaar;
 • Dichtbij huis;
 • Vroegtijdige klinisch psychologische begeleiding;
 • Generalistische klinisch psychologische begeleiding;
 • Kortdurend;
 • Gericht op de hulpvraag, probleem en context waarmee de patiënt zich aanmeldt;
 • Werking binnen de eerstelijn.

Het honorarium en de terugbetalingen

 1. Tarieven

Intakegesprek                                                         (60 minuten)                                          50 EUR

Therapeutische sessie                                        (60 minuten)                                          50 EUR

Ouderbegeleiding                                                (60 minuten)                                         50 EUR

Klasobservatie                                                       (90 minuten)                                        75 EUR

Extern overleg (vb. school)                             (60 minuten)                                         50 EUR

Intelligentie onderzoek                                    (120 minuten + verslag)                                    125 EUR

Neuropsychologisch onderzoek                 (60-120 minuten + verslag)          75 – 125 EUR

Belevingsonderzoek                                           (60-120 minuten + verslag)          75 -125 EUR

Bespreking verslag                                               (25 minuten)                                         25 EUR

 1. Annulatie

Afspraken kunnen uiteraard steeds geannuleerd worden. Om een goede dienstverlening te garanderen, gelieve minstens 24 uur op voorhand te verwittigen. Therapiesessies die niet tijdig worden geannuleerd, zullen worden aangerekend.

 1. Terugbetaling

De prestaties van (klinisch) psychologen worden tot op heden nog niet vergoed door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering), zoals dat wel het geval is voor andere zorgverstrekkers (huisartsen, tandartsen,…). Toch bieden een aantal mutualiteiten onder bepaalde voorwaarden terugbetaling aan. Om te weten of je recht hebt op dergelijke terugbetaling, neem je best contact op met jouw mutualiteit. Met het oog op de veranderende wetgeving zullen er in de toekomst hoogstwaarschijnlijk meer terugbetalingsmogelijkheden komen. Daarnaast is het zinvol om jouw hospitalisatieverzekering te raadplegen. Sommige verzekeringen voorzien immers een vergoeding voor ambulante nazorg bij een psycholoog-psychotherapeut, tot 6 maand na een hospitalisatie. Er is dan wel een verwijzing van de behandelende arts noodzakelijk. Soms voorziet ook de werkgever een tussenkomst bij werkgerelateerde problemen.

 Op deze website vind je een overzichtelijke tabel