Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content

Wat is eerstelijnspsychologie?

`Eerstelijns` wil zeggen dat u, net als bij de huisarts, zelf kunt bellen voor een afspraak. U vindt een eerstelijnspsycholoog vaak dichtbij huis. De eerstelijnspsycholoog is er voor volwassenen, jongeren en kinderen. Wanneer een verzekering de kosten van een eerstelijnspsycholoog vergoedt, heb je een doorverwijzing van de huisarts nodig. Een eerstelijnspsycholoog gebruikt meestal een kortdurende behandeling (ca. 10 sessies) en werkt voornamelijk probleemgericht. Ook zijn ze niet gespecialiseerd in één specifieke richting.

Lees verder

De centrale elementen die we in deze definities terugvinden zijn:

  • Doelstelling is het verhogen van de zelfredzaamheid en autonomie van de patiënt;
  • Vrij consulteerbaar;
  • Dichtbij huis;
  • Vroegtijdige klinisch psychologische begeleiding;
  • Generalistische klinisch psychologische begeleiding;
  • Kortdurend;
  • Gericht op de hulpvraag, probleem en context waarmee de patiënt zich aanmeldt;
  • Werking binnen de eerstelijn.

Therapie en behandelmethodes

  Kinderen en jongeren
  Volwassenen
Zelfbeleving (laag zelfbeeld, schaamte, faalangst,…)Rouw- en verwerkingsproblematiek (verlies van dierbare, ziekte, echtscheiding, beperkingen,..)
AngstenAngst- en stemmingsstoornissen
Sombere of neerslachtige gevoelens en gedachtenBurn-out, werk gerelateerde problemen, stress of piekeren
HechtingsproblematiekenLevens- en zingevingsvragen
Klachten naar aanleiding van een traumatische gebeurtenisIdentiteit en sociale vaardigheden (zelfbeeld, zelfvertrouwen, eenzaamheid,…)
Echtscheiding, rouw en verlieservaringenPsychologische ondersteuning bij medische problematieken
Werk- en studieproblemenEetproblemen of –stoornissen
ADHD, autisme, hoogbegaafdheid,…Psychosomatische klachten
GedragsproblemenFamiliale of relationele problemen
Opvoedingsproblemen
Sociale vaardigheden
Verslaving (zoals een game-verslaving)
Slaapproblemen, nachtmerries
Zindelijkheidsproblemen
Eetstoornissen of -problemen
Psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid,…

Behandelmethoden: Om bovenstaande klachten te behandelen kan gebruik gemaakt worden van volgende behandelmethoden:

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen
Volwassenen
Gezin
Psycho-educatiePsycho-educatieRelatietherapie
Sociale vaardigheidstrainingCognitieve gedragstherapieOuderbegeleiding
Oplossingsgerichte therapieMindfulnessFamilietherapie
Systeemgeoriënteerde therapieOplossingsgerichte therapieEchtscheidingsbemiddeling
Speltherapie